Aline Eras

Aline Eras is een echte tekenaar. Dunne nauwgezette lijntjes vormen vlakken die langzaam uit een mist lijken op te doemen. Hier toont ze ons haar examenwerk waar ze dit jaar mee afstudeert bij Artez, afdeling Fine Arts. We zien een serie portretten van achterhoofden, tientallen naast en boven elkaar. Het geeft een vreemd gevoel van buitengesloten zijn en tegelijkertijd kijk je over hun schouders mee, verder dan de muur. Haar gevoel voor lijnen en het kaderen van afbeeldingen is ook sterk terug te vinden in haar etsen. Voor onze tentoonstelling zal ze een nieuwe serie etsen gaan maken.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s